Coaching voor bedrijven

 

Doelstelling

Talenten en kwaliteiten volledig benutten, inzichten krijgen, nieuw gedrag ontwikkelen en gebruik maken van nieuwe keuze mogelijkheden. Hierdoor gaat men beter functioneren op het bedrijf en thuis.

 

Leren omgaan met:

 • Grenzen
 • Boosheid en verdriet
 • Emoties
 • Assertiviteit
 • Fobieën
 • Dwangmatig handelen
 • Leren loslaten van vastgeroeste denkpatronen
 • Conflicten
 • Effectief handelen
 • Stress beheersing
 • Het leven in eigen hand nemen
 • Problemen leren ombuigen tot kansen
 • Leren omgaan met veranderingsprocessen
 • Vergroten van communicatie vaardigheden

 

Bewustwordingsprocessen die in gang worden gezet

 • Het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen functioneren
 • Het ontdekken van stimulerende overtuigingen en loslaten van belemmerende overtuigingen
 • Problemen leren aanpakken
 • Denken en voelen zijn onderdeel van communicatie
 • Vastgeroeste denkpatronen en gewoontes doorbreken
 • Balans leren vinden in het dagelijkse leven

 

Voor wie?

Voor degene die bereid is te veranderen en beter wil functioneren op het werk en thuis

Wanneer?

 • Hoog ziekteverzuim
 • Klachten over te hoge werkdruk
 • Twijfels over prestatie
 • Klachten over fysieke en psychische belasting
 • Behoefte aan efficiënt handelen
 • Flexibel willen reageren op situaties zowel prive als op de werkvloer

Uitgangspunt

 • Een mensgericht en respectvolle benadering waarin de mens centraal staat
 • Denken, voelen en handelen staan centraal
 • Stapsgewijs groeien naar een veranderd patroon van denken en doen, met als resultaat een beter gevoel van welbevinden

Aanpak

 • Inventarisatie van doelstellingen en problematiek en mogelijkheden van begeleiding
 • Het realiseren van het proces

Bedrijven kiezen voor mij als coach/ counselor omdat:

 • Ik snel tot de kern van de vraag kom
 • Ik doortastend ben
 • Ik enthousiast ben
 • Ik integer ben
 • Ik resultaatgericht ben
 • Ik had in de boodschap en zacht in relatie ben
 • Ik meer dan 30 jaar werkervaring hebben binnen kantoororganisaties.

Wanneer kies je als bedrijf voor mij als coach/counselor?

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid over je personeel. Soms zijn er situaties, ontwikkelingen of veranderingen binnen je bedrijf die meer aandacht of tijd vragen. Het kan zijn dat je meer uit je medewerkers of je team wilt halen. Of dat een medewerker vast is gelopen door problemen thuis of op het werk. Een andere mogelijkheid is dat je een onafhankelijke coach zoekt bij de aansturing van je medewerkers of functionerings- of beoordelingsgesprekken, omdat je de rol als werkgever zuiver wil houden.

Bel gerust of mail voor een vrijblijvende afspraak te maken naar info@francisvanwouw.nl of 06-18310908