Wat kun je nu eigenlijk met de informatie die je krijgt?

Heel vaak zal je een diepe herkenning ervaren tijdens het gesprek. Dit geeft een geruststellend gevoel. Het maakt duidelijk of jij jezelf voldoende kent en of je op de goede weg bent. Soms zul je ook dingen horen die nieuw zijn. Het leven is een leerschool en een consult maakt vaak duidelijk wat nu jouw opdracht is of wat de kosmische bedoeling achter jouw probleem is. Soms heb je tijd nodig om deze informatie te begrijpen, aanvaarden of te verwerken. Als je het gevoel hebt dat iets niet duidelijk is, dan kun je het beste nog een keer contact opnemen met mij om meer helderheid te verkrijgen. Het eindresultaat van een consult zal meestal het gevoel zijn dat je jezelf beter begrijpt, dat je beter weet waar je nu staat en wat je moet doen. Hierdoor kan jij je leven beter gaan sturen of bijsturen.